logo pkn10 marca w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole" z tematem wiodącym „Stosowanie norm gwarancją jakości". Do udziału w Konferencji zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny z terenu całego kraju.

Celem konferencji jest ukazanie norm jako narzędzia zapewniającego:
•    oczekiwaną jakość produktów i usług;
•    usprawnienie zarządzania organizacjami (normy zarzadzania);
•    poprawę sprawności działania;
•    zaufanie do przedsiębiorcy, jego wyrobów i usług.
Wymienione funkcje norm nie stanowią katalogu zamkniętego. Ważne jest, aby normy zwykle utożsamiane z jakością zarządzania ukazać także w innej roli.
Podczas Konferencji odbędzie się także podsumowanie IV Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja" pod tytułem „Stosowanie norm gwarancją jakości wyrobów i usług", zorganizowanego przez Polski Komitet Normalizacyjny. Laureatom wręczone zostaną nagrody i dyplomy.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod tym linkiem.

Program konferencji