kielbasa tradycyjnaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje w dniach 21 - 23 października 2019r. seminarium dla nauczycieli uczących przedmiotów ekonomicznych pn.: "Przetwórstwo, marketing i sprzedaż  produktów pochodzących z gospodarstwa rolnego".

Konkurs "Na wsi najlepiej" dedykowany jest ludziom, którzy wykorzystali potencjał i magię obszarów wiejskich do stworzenia niepowtarzalnej oferty turystycznej.

 

pszenicaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 12 - 17 maja 2019 r. seminarium dla nauczycieli kształcenia zawodowego uczących przedmiotów ekonomicznych i produkcji roślinnej pn.: „Tendencje zmian produkcji rolnej w Polsce i Danii a ich opłacalność”.

businessKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 9 – 11 stycznia 2019 r. warsztaty dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych p.n.: „Zarządzanie przedsiębiorstwem”. Szkolenie odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych.