Zgłoszenia na formy doskonalenia

Nadchodzące wydarzenia

Liczba nadchodzących wydarzeń: 1

Technika rolnicza
19
08
2019
Technika rolnicza

Wykorzystanie agrotroniki w produkcji rolnej i przetwórstwie spożywczym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich - POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037206

Miejsce: Nienburg (Niemcy)
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego (teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć [...]