Zgłoszenia na formy doskonalenia

Nadchodzące wydarzenia

Liczba nadchodzących wydarzeń: 15

Produkcja roślinna
Produkcja zwierzęca
Kadra kierownicza
Ogrodnictwo
Żywienie i usługi gastronomiczne
Ekonomika
Architektura krajobrazu
Turystyka wiejska
Język obcy zawodowy
Technika rolnicza
18
03
2019
Produkcja roślinna

Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej

Miejsce: Warszawa
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji roślinnej   Zamierzone [...]
20
03
2019
Produkcja zwierzęca

Nowe technologie w chowie i hodowli drobiu

Miejsce: Studzieniec
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji zwierzęcej i weterynarii [...]
28
03
2019
Kadra kierownicza

Podstawa programowa, program nauczania, plan dydaktyczny – konstruowanie przedmiotowych wymagań edukacyjnych

Miejsce: Brwinów
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia na [...]
24
04
2019
Produkcja zwierzęca

Nowoczesne technologie w hodowli i chowie bydła mlecznego

Miejsce: Kietrz
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji zwierzęcej   [...]
24
04
2019
Ogrodnictwo

Nowoczesne technologie produkcji ozdobnego materiału szkółkarskiego

Miejsce: Bielsko-Biała
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z zakresu ogrodnictwa   Zamierzone [...]
10
05
2019
Żywienie i usługi gastronomiczne

Walory zdrowotne surowców i potraw kuchni greckiej

Miejsce: Grecja
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z przedmiotów gastronomicznych   [...]
13
05
2019
Ekonomika

Tendencje zmian produkcji rolnej w Polsce i Danii a ich opłacalność

Miejsce: Dania
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z przedmiotów ekonomicznych i produkcji [...]
15
05
2019
Architektura krajobrazu

Prezentacje ogrodów techniką rysunku i akwareli

Miejsce: Warszawa
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z zakresu architektury krajobrazu   [...]
22
05
2019
Turystyka wiejska

Wykorzystanie walorów kulturowych i przyrodniczych do rozwoju turystyki i rekreacji na przykładzie regionów Opolszczyzny i Dolnego Śląska

Miejsce: Dobków (woj. dolnośląskie)
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z zakresu turystyki   Zamierzone [...]
25
05
2019
Produkcja zwierzęca

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji zwierzęcej w Europie na przykładzie Szwajcarii

Miejsce: Kamień Mały / Szwajcaria
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji zwierzęcej i weterynarii [...]
27
05
2019
Ogrodnictwo

Specyfika parków, ogrodów i produkcji ogrodniczej w Obwodzie Kijowskim (Ukraina)

Miejsce: Kijów (Ukraina)
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z zakresu ogrodnictwa   Zamierzone [...]
03
06
2019
Żywienie i usługi gastronomiczne

Dieta wegańska a zdrowie – prawdy i mity

Miejsce: Stare Lubiejewo
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z przedmiotów gastronomicznych   [...]
05
06
2019
Język obcy zawodowy

Kiermasz pomysłów metodycznych – z zasobnika praktyka

Miejsce: Wrocław
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele języków obcych   Zamierzone cele: dobrać materiały dydaktyczne do celów, [...]
08
07
2019
Technika rolnicza

Wykorzystanie agrotroniki w produkcji rolnej i przetwórstwie spożywczym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich - POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037206

Miejsce: Hildesheim (Niemcy)
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego (teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć [...]
19
08
2019
Technika rolnicza

Wykorzystanie agrotroniki w produkcji rolnej i przetwórstwie spożywczym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich - POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037206

Miejsce: Nienburg (Niemcy)
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego (teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć [...]