Zgłoszenia na formy doskonalenia

Nadchodzące wydarzenia

Liczba nadchodzących wydarzeń: 24 - Strona 1 / 2

Technika rolnicza
Architektura krajobrazu
Produkcja zwierzęca
Język obcy zawodowy
Ekonomika
Kadra kierownicza
Produkcja roślinna
Ogrodnictwo
Żywienie i usługi gastronomiczne
13
11
2019
Technika rolnicza

Nowe kierunki w maszynach i urządzeniach stosowanych w mechanizacji rolnictwa

Miejsce: Mieczysławów, Hanower
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: kadra kierownicza nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji roślinnej [...]
20
11
2019
Architektura krajobrazu

Dokumentacja projektowo-techniczna w architekturze krajobrazu

Miejsce: Brwinów
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z architektury krajobrazu   [...]
21
11
2019
Produkcja zwierzęca

Hodowla bydła – ocena hodowlana i użytkowa krów mlecznych

Miejsce: Parzniew
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji zwierzęcej   [...]
27
11
2019
Język obcy zawodowy

Stres i wypalenie zawodowe

Miejsce: Płock
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele języków obcych   Zamierzone cele: poznać mechanizmy działania stresu i [...]
28
11
2019
Technika rolnicza

Agrotronika i rolnictwo precyzyjne – najnowsze rozwiązania

Miejsce: Tarnowo Podgórne k. Poznania
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z mechanizacji rolnictwa nauczyciele [...]
09
12
2019
Ekonomika

Prawo rolne. Ubezpieczenia w rolnictwie

Miejsce: Warszawa
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z przedmiotów ekonomicznych   [...]
09
01
2020
Kadra kierownicza

Zagraniczne staże zawodowe jako warunek rozwoju edukacji zawodowej

Miejsce: Brwinów
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: kadra kierowniczanauczyciele ze szkół, które chcą opracować projekt edukacyjny   Zamierzone [...]
15
01
2020
Produkcja zwierzęca

Ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich

Miejsce: Lublin
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji zwierzęcej i weterynarii [...]
15
01
2020
Produkcja roślinna

Nowoczesne rozwiązania techniczne w przetwórstwie płodów rolnych

Miejsce: Kalsk, Berlin
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: kadra kierownicza nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia w zawodach rolniczych [...]
27
01
2020
Ogrodnictwo

Nowoczesne ogrodnictwo i florystyka na Targach IPM Essen 2020

Miejsce: Essen
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z ogrodnictwa   Zamierzone cele: [...]
26
02
2020
Kadra kierownicza

Sztuka lepszej autoprezentacji podczas wystąpień publicznych oraz zarządzanie własną aktywnością, energią i czasem

Miejsce: Poznań
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: kierownicy i nauczyciele, wychowawcy internatu   Zamierzone cele: nauczyć się lepszej [...]
27
02
2020
Produkcja roślinna

Rolnictwo precyzyjne – systemy sterowania

Miejsce: Płock
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z mechanizacji rolnictwa nauczyciele [...]
14
03
2020
Ekonomika

Metody i systemy uprawy roślin a ich opłacalność

Miejsce: Włochy
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z z przedmiotów ekonomicznych [...]
25
03
2020
Produkcja zwierzęca

Nowoczesna gospodarka pasieczna. Nowe kierunki w chowie i hodowli pszczoły miodnej

Miejsce: Puławy
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji zwierzęcej i weterynarii [...]
01
04
2020
Kadra kierownicza

Jak przygotować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego?

Miejsce: Brwinów
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: kadra kierownicza szkolni doradcy zawodowi   Zamierzone cele: znać koncepcję i strukturę [...]
02
04
2020
Produkcja zwierzęca

Hodowla i sposoby użytkowania koni

Miejsce: Walewice
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji zwierzęcej   [...]
20
04
2020
Architektura krajobrazu

Historyczne i współczesne założenia ogrodowe w Londynie

Miejsce: Londyn
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z architektury krajobrazu nauczyciele [...]
21
04
2020
Żywienie i usługi gastronomiczne

Kuchnia staropolska kresów wschodnich dawniej i dziś

Miejsce: Jarosław
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z przedmiotów gastronomicznych   [...]
11
05
2020
Ekonomika

Kierunki wykorzystania TUZ a ich opłacalność. Konstruowanie testów do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Miejsce: Białystok, Litwa
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji roślinnej nauczyciele [...]
14
05
2020
Kadra kierownicza

Praktyczna nauka zawodu – organizacja praktycznej nauki zawodu

Miejsce: Bolesławów
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: kierownicy, nauczyciele szkolenia praktycznego   Zamierzone cele: przyswoić rolę i [...]