Zgłoszenia na formy doskonalenia

Nadchodzące wydarzenia

Liczba nadchodzących wydarzeń: 16

Ogrodnictwo
Produkcja zwierzęca
Ekonomika
Kadra kierownicza
Architektura krajobrazu
Żywienie i usługi gastronomiczne
Technika rolnicza
Produkcja roślinna
24
09
2018
Ogrodnictwo

Innowacyjność produkcji ogrodniczej w Belgii

Miejsce: Belgia
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z zakresu ogrodnictwa   [...]
30
09
2018
Produkcja zwierzęca

Nowe kierunki w pracy hodowlanej w krajach UE, np. Austrii

Miejsce: Głubczyce / Austria
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji zwierzęcej i weterynarii [...]
03
10
2018
Produkcja zwierzęca

Hodowla i kierunki użytkowania koni

Miejsce: Książ
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji zwierzęcej Zamierzone cele: [...]
08
10
2018
Ekonomika

Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania na rozwój gospodarstw rolnych i działalności pozarolniczej

Miejsce: Sandomierz
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z przedmiotów ekonomicznych Zamierzone [...]
10
10
2018
Kadra kierownicza

Zarządzenie stresem

Miejsce: Warszawa
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: kierownicy i nauczyciele, wychowawcy internatów Zamierzone cele: scharakteryzować pojęcie [...]
18
10
2018
Architektura krajobrazu

Ogród przydomowy - przestrzeń codzienna

Miejsce: Warszawa
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z zakresu architektury krajobrazu [...]
25
10
2018
Kadra kierownicza

Metodyka kształcenia zawodowego oraz kształcenia dorosłych

Miejsce: Warszawa
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego, nauczyciele prowadzący zajęcia na kursach kwalifikacyjnych [...]
04
11
2018
Żywienie i usługi gastronomiczne

Produkcja dystrybucja i marketing wina. Enoturystyka w Polsce i na Węgrzech

Miejsce: Węgry
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z przedmiotów gastronomicznych   [...]
07
11
2018
Produkcja zwierzęca

Chów ryb w stawach nizinnych oraz zbiornikach przyzagrodowych

Miejsce: Żabieniec
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji zwierzęcej   Zamierzone [...]
07
11
2018
Ogrodnictwo

Stosowanie ziół w lecznictwie, kosmetyce i kuchni

Miejsce: Poznań
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z zakresu ogrodnictwa   Zamierzone [...]
10
11
2018
Technika rolnicza

Nowe kierunki w maszynach i urządzeniach stosowanych w mechanizacji produkcji zwierzęcej

Miejsce: Mieczysławów / Targi Eurotier
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji roślinnej nauczyciele [...]
14
11
2018
Produkcja roślinna

Innowacyjne metody prowadzenia produkcji roślinnej

Miejsce: Kietrz
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji roślinnej   [...]
14
11
2018
Produkcja zwierzęca

Nowoczesne metody rozrodu zwierząt gospodarskich i towarzyszących

Miejsce: Olsztyn
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z z produkcji zwierzęcej [...]
15
11
2018
Technika rolnicza

Agrotronika i rolnictwo precyzyjne – diagnozowanie systemów sterowania

Miejsce: Tarnowo Podgórne
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji roślinnej nauczyciele [...]
21
11
2018
Kadra kierownicza

Funkcjonalność strony internetowej szkoły. Jak przygotować dobry content marketing w edukacji?

Miejsce: Brwinów / Warszawa
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: kadra kierownicza nauczyciele szkół rolniczych   Zamierzone cele: poznać zasady tworzenia [...]
10
12
2018
Żywienie i usługi gastronomiczne

Nowa jakość usług w serwisie kulinarnym - innowacyjna generacja kelnerów

Miejsce: Warszawa
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z przedmiotów gastronomicznych [...]