PWSZ

WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Agrotronika – II edycja dla nauczycieli szkół rolniczych – trzy semestry

Rozpoczęcie zajęć nastąpi niezwłocznie po zebraniu minimalnej grupy uczestników

 

PWSZCelem studiów jest przygotowanie kadry dydaktycznej szkół i placówek rolniczych do podwyższenia i  uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania jednostkami edukacyjnymi oraz praktycznego i teoretycznego kształcenia rolniczego.

 

PWSZCelem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zakresie żywienia człowieka i gastronomii w szkołach ponadpodstawowych podległych MRiRW oraz samorządowych.

 

Ze względów organizacyjnych zmuszeni jesteśmy odwołać pierwszy zjazd Studiów Podyplomowych trzysemestralnych AGROTRONIKA w dniach 24 - 25 czerwca 2017

WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Agrotronika dla nauczycieli szkół rolniczych – trzy semestry

Cel studiów:

  • umożliwienie uzyskania nowych kwalifikacji w zakresie nie objętym specjalnością uzyskaną w wyniku ukończenia studiów wyższych, a niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej
  • aktualizacja wiedzy i umiejętności w związku z postępem nauki techniki

 

PWSZUprzejmie zapraszamy na I zjazd Studiów Podyplomowych z AGROTRONIKI organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach, który odbędzie się w dniu 17 grudnia 2016. w obiektach Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99.