W dniach 11-24.10.2009r. w Paulinenaue ILLUT  (Internationale Lehranstalt für Landwirtschaft, Umwelt, Technik )  Berlin – Brandenburg odbył się wyjazd z programu Leonardo da Vinci.
W  wymianie  doświadczeń   zorganizowanej przez   Krajowe   Centrum   Edukacji   Rolniczej w Brwinowie w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej brało udział 20 nauczycieli z różnych regionów Polski. Tematem przewodnim było: "Prowadzenie usług dla gospodarstw rolniczych szansą na podjęcie działalności gospodarczej".

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci, zaakceptowała do realizacji dwa projekty wymiany doświadczeń, w których uczestniczyć mogą nauczyciele kształcenia zawodowego (teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych).
  • Prowadzenie usług dla gospodarstw rolniczych szansą na podjęcie działalności gospodarczej.
    PL/09/LLP-LdV/VETPRO/140240
  • Przetwórstwo odpadów organicznych szansa na zatrudnienie absolwentów szkół rolniczych.
    PL/09/LLP-LdV/VETPRO/140465

 Sprawozdanie z wyjazdu do Międzynarodowego Ośrodka Kształcenia Zawodowego ILLUT w Berlin – Brandenburg. zorganizowanego przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej  w Brwinowie w ramach programu Leonardo da Vinci.

 W ramach porozumienia o współpracy, podpisanego przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej i Niemiecki Ośrodek Szkolenia Zawodowego DEULA odbył się w listopadzie 2008 wyjazd studyjny grupy 20 nauczycieli techniki rolniczej do Nienburga - Dolna Saksonia.

 W dniach 06.12.-10.12.2008r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zorganizowało wyjazd studyjny do Europarlamentu w Brukseli. W wyjeździe uczestniczyło 45 nauczycieli szkół rolniczych z całej Polski.

 W dniach 26.07 – 01.08.2008r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zorganizowało wyjazd studyjny do Ośrodka Kształcenia Zawodowego DEULA Hildesheim w Niemczech dla 16 osobowej grupy nauczycieli przedmiotów ekonomicznych.

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zorganizowało w dniach 19-25 lipca 2008r wyjazd studyjny do Paulinenaue ILLUT  ( Internationale Lehranstalt für Landwirtschaft, Umwelt, Technik )  Berlin Brandenburg dla nauczycieli ogrodnictwa i architektury krajobrazu. W szkoleniu uczestniczyło 17 nauczycieli z różnych regionów Polski.

 W dniach 12-18. 07.2008r. 20 osobowa grupa nauczycieli produkcji roślinnej szkół  rolniczych wyjechała do Ośrodka Kształcenia Zawodowego DEULA w Neinburgu – Niemcy.

Cel ogólny wyjazdu: Zapoznanie uczestników z kierunkami i technologiami produkcji roślinnej w Niemczech.

 Sprawozdanie
z wyjazdu studyjnego dla nauczycieli produkcji zwierzęcej do Ośrodka Kształcenia Zawodowego DEULA w Nienburgu.

W dniach 02-08.08.2008 r. 20 osobowa grupa nauczycieli produkcji zwierzęcej przebywała w Ośrodku Kształcenia Zawodowego DEULA w Nienburgu.

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje nauczycieli szkół rolniczych zakwalifikowanych na wyjazdy studyjne do DEULA  w Niemczech o terminach wyjazdów: