W dniach 12-18. 07.2008r. 20 osobowa grupa nauczycieli produkcji roślinnej szkół  rolniczych wyjechała do Ośrodka Kształcenia Zawodowego DEULA w Neinburgu – Niemcy.

Cel ogólny wyjazdu: Zapoznanie uczestników z kierunkami i technologiami produkcji roślinnej w Niemczech.

 

Zrealizowano następujące cele szczegółowe:

 • funkcjonowanie niemieckiego dualnego systemu kształcenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem zawodu rolnik,
 • zwiedzenie gospodarstwa  rolniczego prowadzącego uprawy ekologiczne,
 • poznanie zasad funkcjonowania  niemieckiego Ośrodka Kształcenia Zawodowego DEULA
 • ocena skutków nie przestrzegania przepisów bhp,
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela,
 • wprowadzenie i realizacja poznanych zagadnień związanych produkcją roślinną do treści przedmiotów "Podstawy i technologie produkcji roślinnej" i praktycznej nauki zawodu,
 • poznanie technologii produkcji biopaliw z produktów pochodzenia roślinnego,
 • poznanie nowych technologii w mechanizacji upraw polowych,
 • określenie możliwości współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli, organizacji praktyk dla uczniów i stażów finansowanych ze środków UE,
 • zwiedzenie gospodarstw rolniczych prowadzących uprawy roślin zbożowych, okopowych i energetycznych.
 
 Ponadto uczestnicy zwiedzili  wystawę techniki  "Tarmstedter Ausstellung" w miejscowości Tarmstedt, gdzie zapoznali się z:
 • techniką rolniczą,
 • wystawą zwierząt,
 • odnawialną energią,
 • techniką ogrodniczą,
 • gospodarstwem domowym

Polscy nauczyciele spotkali się z Ministrem Rolnictwa landu Dolnej Saksonii, który przedstawił strukturę funkcjonowania Ministerstwa Rolnictwa i systemu oświaty rolniczej.