spr gdynia ikonaW dniach 10-11 kwietnia 2014 roku w Hotelu Orbis  w Gdyni odbyło się spotkanie panelowe dotyczące doskonalenia programów praktyk w ramach projektu „ AGRO na 6-stkę – Program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce”.

Projekt ten jest realizowany przez partnerów: Krajowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych i COMBIDATA POLAND sp. z o.o. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej – Marek Rudziński. W części panelowej, w spotkaniu wziął udział wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke, który przedstawił przyjęte przez Radę Ministrów założenia do PROW na lata 2014-2020.
Podczas dwudniowego spotkania zaprezentowane zostały projekty edukacyjne, w ramach których nauczyciele nabywają umiejętności praktyczne, pozyskują i aktualizują informacje dotyczące nowych technologii stosowanych w obszarze „Zielonego sektora”, w którym skoncentrowana jest tematyka odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska podczas prowadzonej działalności rolniczej. Podczas seminarium próbowano ustalić optymalne rozwiązania w zakresie terminu praktyk, gdyż występuje tu „kolizja interesów” – pracodawców – potencjalnych miejsc praktyk, którzy nie chcą przyjmować nauczycieli w okresie spiętrzenia realizacji inwestycji (lato), który to okres jest odpowiedni dla nauczycieli (brak zajęć). Proponują terminy zimowe, co jest utrudnieniem w realizacji podstawy programowej dla nauczycieli. Odrębnym problemem jest brak badań lekarskich dla nauczycieli, którzy mają realizować zadania podczas praktyk „na wysokości”, co powszechnie występuje podczas prac montażowych instalacji lub prac konserwacyjnych instalacji OZE.

Seminarium to było okazją do zaprezentowania projektu edukacyjnego wymiany doświadczeń nr 2012-1-PL1-LEO03-27945, który został zrealizowany ze środków Wspólnot Europejskich w ramach Programu Leonardo da Vinci: „Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie, na etapie wstępnego kształcenia zawodowego wymogiem europejskiego rynku pracy”. W końcowej części seminarium przedstawiono założenia do kolejnego projektu nr 2013-1-PL1-LEO03-37040, realizowanego przez KCER w Brwinowie w 2014 roku, ze środków Wspólnot Europejskich w ramach Programu Leonardo da Vinci, pt.: „Ograniczanie zawartości substancji szkodliwych w żywności ważnym problemem dla rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w Unii Europejskiej”.

spr gdynia01 spr gdynia02 spr gdynia03

spr gdynia04 spr gdyna05 spr gdynia06