Francja01Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie nawiązało współpracę w dziedzinie kształcenia ustawicznego i doskonalenia nauczycieli z wyższą szkołą kształcenia rolniczego Ecole Nationale de Formation Agronomique ENFA w Tuluzie.

W dniu 25 lutego 2014 r. w Paryżu zostało podpisane porozumienie, na mocy którego obie instytucje są zobowiązane do wspierania działań w zakresie:
- realizacji wspólnych projektów edukacyjnych w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczególnie z wykorzystaniem środków funduszy UE
- udziału nauczycieli, ekspertów i kadry zarządzającej w projektach współpracy międzynarodowej
- nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy nauczycielami szkół rolniczych Polski i Francji

Dokument został podpisany w siedzibie Francuskiego Ministerstwa Rolnictwa przez dyrektora ENFA Michaela Bascle oraz z ramienia KCER dyrektora Wojciecha Gregorczyka.
Obecni byli również Pani Sophie Raynaud, sekretarz generalny ENFA oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa Francji i Pan Alexandre Martinem radca ds. rolnictwa z Ambasady Francji w Warszawie.
Podpisane porozumienie jest efektem dotychczasowej współpracy naszej placówki z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa Francji Panią Geneviève Salaün oraz Panią Anne-Sopfie Veber, które pełnią jednocześnie rolę animatorów sieci ośrodków kształcenia rolniczego w regionie Bretania /Animatrice du réseau des CFA/CFPPA de Bretagne / oraz animatorów sieci Polska-Francja / Co Animatrice du réseau Pologne de la DGER /.
W trakcie spotkania przedstawiono wyniki dotychczasowej współpracy Centrum z partnerem francuskim.
Podpisanie porozumienia zostało zaplanowane w terminie odbywających się w Paryżu Międzynarodowych Targów Rolniczych. Francuska edycja należy do największych na świecie ekspozycji prezentujących osiągnięcia rolnictwa, w której biorą udział rolnicy, producenci żywności, stowarzyszenia zawodowe, instytucje badawcze, urzędy oraz agencje państwowe.
Możliwość obejrzenia niezwykle ciekawej wystawy branżowej, świadczącej o wysokim poziomie francuskiego rolnictwa i niezwykłych walorów produktów regionalnych była dodatkowym atutem wyjazdu polskiej delegacji.
Serdecznie dziękujemy za przygotowanie wizyty, która gwarantuje korzystniejsze warunki współpracy polsko– francuskiej w zakresie kształcenia rolniczego.
Zofia Bończak-Plichta

Francja02 Francja03 Francja04

Francja05 Francja06 Francja07