W dniach od 12 do 16.06.2012 w duńskim ośrodku kształcenia zawodowego – Green Academy Aarhus z siedzibą w Bader, odbyło się seminarium dla przedstawicieli szkół rolniczych i leśnych z krajów członkowskich Stowarzyszenia Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA INTERNATIONAL.

 

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, które reprezentował Marek Rudziński  nauczyciel konsultant. Podczas seminarium, w którym uczestniczyło ponad 50 osób z 17 krajów Unii Europejskiej, odbyło się spotkanie członków zarządu Stowarzyszenia EUROPEA, a także wiele spotkań i seminariów merytorycznych, dotyczących funkcjonowania oświaty rolniczej w Danii, możliwości realizacji projektów edukacyjnych. Uczestnicy mieli możliwość poznania potencjalnych miejsc organizacji praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkół rolniczych z krajów Unii Europejskiej. Podczas seminarium uczestnicy złożyli min. wizytę w szkole rolniczej w Bygholm Ladbrugsskole og Kursuscenter (szkole i centrum kształcenia kursowego), gdzie poznali zasady funkcjonowanie tego ośrodka, a także uwarunkowania realizacji zajęć praktycznych, zasady współpracy z pracodawcami, producentami maszyn i urządzeń.
Jednym z ważnych punktów seminarium była prezentacja różnych projektów zrealizowanych ze środków Programu Leonardo da Vinci. Oprócz projektów realizowanych przez EUROPEA INTERNATIONAL, przedstawiciele z Polski przedstawili kilka różnych projektów, dla uczniów szkół rolniczych (IVT) i dla kadry, nauczycieli (VETPRO).
Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej- EUROPEA POLSKA – jako efekt współpracy z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, zaprezentowało 3 projekty:

  1. 1.    2011-1-PL1-LEO01-18866, temat: Podnoszenie umiejętności uczniów szkół rolniczych i w zakresie agroturystyki i architektury krajobrazu szansą na tworzenie dodatkowych źródeł dochodów na terenach wiejskich
  2. 2.    2011-1-PL1-LEO01-18865, temat: Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych drogą do zróżnicowania dochodów w rolnictwie, zwiększenia zatrudnienia i ochrony środowiska naturalnego
  3. 3.    2012-1-PL1-LEO01-27656, temat: Przygotowanie absolwentów szkół rolniczych do przekształcania lub zakładania gospodarstw o zróżnicowanych źródłach dochodów drogą do zmniejszania bezrobocia na terenach wiejskich


Również przedstawiciel Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, jednocześnie koordynator realizowanych projektów, przedstawił 3 projekty, z których 1 został już zrealizowany, drugi jest w trakcie realizacji i trzeci, który będzie realizowany w przyszłym roku.

  1. 1.    2011-1-PL1-LEO03-19165, temat: Odnawialne źródła energii - pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystanie szansą na redukcję emisji substancji toksycznych
  2. 2.    2011-1-PL1-LEO03-191284, temat: Alternatywne źródła dochodów ludności na terenach wiejskich szansą ich rozwoju
  3. 3.    2012-1-PL1-LEO03-27945 temat: Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie na etapie wstępnego kształcenia zawodowego wymogiem europejskiego rynku pracy

Realizacja każdego projektu edukacyjnego u partnera zagranicznego lub praktyki zawodowej podnosi atrakcyjność kształcenia zawodowego w szkole, a limitowana liczba miejsc dla uczestników przyczynia się do rywalizacji między uczniami, szczególnie, jeśli jednym z istotnych kryteriów naboru jest uzyskana średnia ocena ucznia w szkole. Dyrektorzy i przedstawiciele szkół podkreślili znaczenie takich wyjazdów dla akcji promujących szkoły w środowisku lokalnym, co znacznie zwiększa nabór uczniów do szkoły, co też jest ważne podczas niżu demograficznego.
Podczas spotkania omówiono założenia do kolejnych projektów edukacyjnych, które mogą być realizowane w tym ośrodku.
Ciekawą propozycję edukacyjną złożyli przedstawiciele Kaloe Organic Agricultural College (Ekologiczna Szkoła Rolnicza w Kalo - Dania) dla polskich absolwentów szkół kształcących w zawodach rolniczych. Szczegółowe informacje znajdują się w materiałach informacyjnych projektu, zamieszczonych w załączniku poniżej.

List z Kalo Organic Farmer

Broszura informująca o projekcie