W dniach od 13 do 16.12.2011 w niemieckim ośrodku kształcenia zawodowego - ILLUT Berlin Brandenburg, odbyło się seminarium dla przedstawicieli szkół i placówek prowadzących intensywną współpracę w zakresie organizacji wymian doświadczeń dla nauczycieli, staży zawodowych i praktyk dla uczniów kształcących w zawodach rolniczych.

 

Podczas seminarium, w którym uczestniczyło 18 osób, zaproszonych przez ILLUT, pomiędzy uczestnikami z różnych szkół dokonała się wymiana doświadczeń ze współpracy polsko – niemieckiej, która trwa od początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Pan Walter Siegmund, który wielokrotnie odwiedzał już polskie szkoły i KCER w Brwinowie zaprosił min. przedstawicieli Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku, Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu i Stowarzyszenia EUROPEA.
Seminarium dotyczyło wniosków z organizacji praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkół rolniczych krajach Unii Europejskiej. Podczas seminarium uczestnicy złożyli wizytę w Centrum Kształcenia Zawodowego we Frisack, gdzie poznali zasady funkcjonowanie tego ośrodka, a także uwarunkowania realizacji zajęć praktycznych, zasady współpracy z pracodawcami, producentami maszyn i urządzeń.
Jednym z ważnych punktów seminarium była prezentacja dwóch różnych projektów zrealizowanych ze środków Programu Leonardo da Vinci. Jeden projekt realizowany przez uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy, zgodnie z umową nr: 2011-1-PL1-LEO01-18919, tytuł projektu: „Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni szansą dobrej pracy na rynku europejskim”, był realizowany w tym ośrodku, w dniach 04-17.09.2011. Drugi projekt to wymiana doświadczeń, realizowany przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, zgodnie z umową 2011-1-PL1-LEO03-19165, temat: Odnawialne źródła energii - pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystanie szansą na redukcję emisji substancji toksycznych. Ten projekt był realizowany przez 3 różne ośrodki w Niemczech. Tematyka poruszanych zagadnień była podobna, jednak specyfika każdego regionu niemieckiego pozwalała poznać inne aspekty tych samych zagadnień.
Dyrektor ILLUT Berlin – Brandenburg, Pan Walter Siegmund, zaproponował kontynuację rozpoczętych prac na terenie parku, ośrodka a także podjecie innych działań - praktyk, zapewniając utrzymanie uczestnikom (uczniom), a także pokrycie kosztów programu kulturalnego. Jest to najlepszy przykład, jak poprzez efektywną pracę w projekcie, można przedłużyć jego trwanie, uatrakcyjnić proces edukacji w szkole, bez konieczności posiadania środków na ten cel.
Realizacja każdego projektu edukacyjnego u partnera zagranicznego lub praktyki zawodowej podnosi atrakcyjność kształcenia zawodowego w szkole, a limitowana liczba miejsc dla uczestników przyczynia się do rywalizacji między uczniami, szczególnie, jeśli jednym z istotnych kryteriów naboru jest uzyskana średnia ocena ucznia w szkole. Dyrektorzy i przedstawiciele szkół podkreślili znaczenie takich wyjazdów dla akcji promujących szkoły w środowisku lokalnym, co znacznie zwiększa nabór uczniów do szkoły, co też jest ważne podczas niżu demograficznego.
Podczas spotkania omówiono założenia do kolejnych projektów edukacyjnych, które mają być realizowane w tym ośrodku, po uzyskaniu akceptacji przez Narodową Agencją Programu Leonardo da Vinci.