W dniach 20-25.11.2010r. odbyła się w KCER wizyta dyrektora Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – ILLUT Berlin-Brandenburg – Pana Waltera Siegmunda.

 

 

Przybycie niemieckiego gościa zbiegło się z terminem szkolenia dla nauczycieli realizujących projekt CEKIN i dało możliwość wymiany uwag i podsumowania tegorocznych wyjazdów studyjnych nauczycieli kształcenia zawodowego ze szkół rolniczych do niemieckich ośrodków (ILLUT Berlin-Brandenburg, DEULA Nienburg, DEULA Hildesheim). Przy tej okazji podsumowano również działania w ramach projektu PL/09/LLP-LdV/VETPRO/140465, finansowanego ze środków Programu Leonardo da Vinci: Przetwórstwo odpadów organicznych szansą na zatrudnienie absolwentów szkół rolniczych.

Wieloletnia współpraca z ILLUT Berlin-Brandenburg nie wymagała prezentowania własnych placówek, dlatego na spotkaniu z przedstawicielami ze szkół pokazano dokonania młodzieży z polskich szkół podczas staży w tym ośrodku, co wywołał duże zainteresowanie ta formą współpracy. Uczestniczący w spotkaniu nauczyciele zaprosili Pana Waltera Siegmunda do własnych szkół w celu uzgodnienia tematów możliwej współpracy.

Korzystając z pobytu w Polsce odbyły się krótkie wizyty robocze w następujących szkołach:

  • ZSCKR w Gołotczyźnie,
  • ZSCKR w Kowalu,
  • ZSCKR w Bydgoszczy.

Spotkanie w ZSCKR w Bydgoszczy było okazją do wręczenia młodzieży - uczestnikom stażu w ILLUT Berlin-Brandenburg - dokumentów EUROPASS MOBILITY. Ustalono też terminy następnych wyjazdów uczniów z tej szkoły na kolejne staże, aby kontynuować rozpoczęte prace przy rewitalizacji parku na terenie ośrodka.