W dniach od 13 do 17.10.2010 w niemieckim ośrodku kształcenia zawodowego - ILLUT Berlin Brandenburg, odbyło się seminarium dla kierowników kształcenia praktycznego. Seminarium dotyczyło organizacji praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkół rolniczych w krajach Unii Europejskiej.

 

Podczas seminarium, w którym uczestniczyło 29 osób, pomiędzy uczestnikami z różnych szkół dokonała się wymiana doświadczeń ze współpracy polsko - niemieckiej w latach 2007-2010.

Podczas seminarium uczestnicy złożyli wizytę w Centrum Kształcenia Zawodowego we Frisack, gdzie także poznali zasady funkcjonowanie tego ośrodka, a także uwarunkowania realizacji zajęć praktycznych, zasady współpracy z pracodawcami, producentami maszyn i urządzeń.

Jednym z ważnych punktów seminarium była prezentacja dwóch różnych projektów zrealizowanych ze środków Programu Leonardo da Vinci przez uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy. Na szczególną uwagę zasługuje projekt realizowany zgodnie z umową nr: 09-LdV/M09/k/06477/IVT/134/ „Pielęgnacja ogrodów szansą podjęcia pracy dla absolwentów szkół ogrodniczych”, który był realizowany w tym ośrodku, w dniach 13-26.06.2010. Podczas bardzo efektywnej pracy młodzieży w ramach tego projektu, dyrektor ILLUT Berlin – Brandenburg, Pan Walter Siegmund zaproponował kontynuację rozpoczętych prac na terenie parku w miesiącu wrześniu, zapewniając utrzymanie uczestnikom (uczniom), a także pokrycie kosztów programu kulturalnego. Był to najlepszy przykład, jak poprzez efektywną pracę w projekcie, można przedłużyć jego trwanie, uatrakcyjnić proces edukacji w szkole, bez konieczności posiadania środków na ten cel.

W czasie pobytu uczestnicy seminarium dla kierowników kształcenia praktycznego, również zwiedzili okoliczne obiekty, w których można realizować określone cele merytoryczne staży i praktyk zawodowych, zwłaszcza w zakresie architektury krajobrazu, ale także w innych zawodach. Wielu uczestników wyraziło zainteresowanie zorganizowaniem podobnych projektów finansowanych ze środków UE.

Doświadczenia i wiadomości zdobyte w trakcie seminarium pozwoliły uczestnikom –organizatorom zajęć praktycznych i praktyk zawodowych trochę inaczej spojrzeć na możliwości realizacji zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży uczniów ze szkół rolniczych.