W dniu 06.10.2010r. w siedzibie Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyło się spotkanie z  przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa Francji.  Tematem głównym prowadzonych rozmów było nawiązanie współpracy między polskimi i francuskimi szkołami rolniczymi i placówkami doskonalenia nauczycieli.

Dyrektor KCER przedstawił francuskim gościom skład osobowy, strukturę organizacyjną placówki oraz bazę lokalową w Brwinowie.
Zaprezentował dokonania Centrum na rzecz doskonalenia nauczycieli rolniczych przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2009/2010 oraz przedstawił planowane na rok następny kierunki rozwoju oświaty rolniczej w tym priorytety działalności KCER.
 
Ze strony gości został szczegółowo omówiony i scharakteryzowany system oświaty we Francji z uwzględnieniem szkolnictwa rolniczego dla młodzieży i dorosłych.
Uczestnicy spotkania  zgodnie stwierdzili, że istnieje potrzeba obustronnej współpracy zarówno w zakresie doskonalenia nauczycieli jak i praktyk zawodowych dla uczniów.
   
Szczegółowe ustalenia zostaną podjęte na zaplanowanym przez Departament Doradztwa Oświaty Rolniczej i Nauki spotkaniu przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa Francji z dyrektorami szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.