W dniach 08.11 – 21.11.2009r. w DEULA w Nienburgu odbyła się wymiana doświadczeń w ramach programu Leonardo da Vinci PL/09/LLP-LdV/VETPRO/140240.
W wyjeździe zorganizowanym przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej brało udział 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych z terenu całego kraju.
 
 
Uczestnicy wymiany doświadczeń zapoznali się z następującymi zagadnieniami:
  • Funkcjonowanie rolnictwa i systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w Niemczech, z uwzględnieniem kształcenia rolników i pracowników sektora rolniczego,
  • Aeroenergetyka – jej formy, aktualny stan i możliwości rozwoju zatrudnienia pracowników.
  • Handel i dystrybucja produktów rolnych z uwzględnieniem produktów ekologicznych - jako możliwość podjęcia działalności gospodarczej.
  • Prowadzenie warsztatów naprawczych, serwisowych sprzętu technicznego na potrzeby gospodarstw rolnych- jako możliwość podjęcia działalności gospodarczej.
  • Świadczenie usług dla gospodarstw rolnych jako dodatkowe miejsca pracy.
  • Związki branżowe producentów rolnych jako szansa dla funkcjonowania małych gospodarstw i dodatkowe miejsca pracy (handel, dystrybucja, usługi).
  • Przetwórstwo płodów rolnych szansą na dodatkowe miejsca pracy w prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Produkcja biopaliw jako możliwość podjęcia działalności gospodarczej.
  • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w niemieckich programach kształcenia ogólnego i zawodowego (wizyta w niemieckiej szkole zawodowej).
Ponadto nauczyciele uczestniczyli w Międzynarodowych Targach  AGROTECHNIKI w Hamburgu. Każdy mógł obejrzeć i zapoznać się z zasadą działania najnowocześniejszych maszyn i urządzeń działających w sektorze rolnictwa. Uczestnicy projektu zapoznali się z obiektami historycznymi oraz kulturą regionu Dolnej Saksoni.