W dniach 11-24.10.2009r. w Paulinenaue ILLUT  (Internationale Lehranstalt für Landwirtschaft, Umwelt, Technik )  Berlin – Brandenburg odbył się wyjazd z programu Leonardo da Vinci.
W  wymianie  doświadczeń   zorganizowanej przez   Krajowe   Centrum   Edukacji   Rolniczej w Brwinowie w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej brało udział 20 nauczycieli z różnych regionów Polski. Tematem przewodnim było: "Prowadzenie usług dla gospodarstw rolniczych szansą na podjęcie działalności gospodarczej".

 

Uczestnicy projektu zapoznali się z następującymi zagadnieniami:

  • funkcjonowanie rolnictwa i systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w Niemczech, z uwzględnieniem kształcenia rolników i pracowników sektora rolniczego,
  • aeroenergetyka – jej formy, aktualny stan i możliwości rozwoju zatrudnienia pracowników,
  • handel i dystrybucja produktów rolnych z uwzględnieniem produktów ekologicznych - jako możliwość podjęcia działalności gospodarczej,
  • prowadzenie warsztatów naprawczych, serwisowych sprzętu technicznego na potrzeby gospodarstw rolnych - jako możliwość podjęcia działalności gospodarczej,
  • świadczenie usług dla gospodarstw rolnych jako dodatkowe miejsca pracy,
  • związki branżowe producentów rolnych jako szansa dla funkcjonowania małych gospodarstw i dodatkowe miejsca pracy (handel, dystrybucja, usługi),
  • przetwórstwo płodów rolnych szansą na dodatkowe miejsca pracy w prowadzonej działalności gospodarczej,
  • produkcja biopaliw jako możliwość podjęcia działalności gospodarczej,
  • kształtowanie postaw przedsiębiorczych w niemieckich programach kształcenia ogólnego i zawodowego.
Grupa uczestników miała również możliwość odwiedzić OSZ – niemiecki ośrodek kształcenia zawodowego, gdzie kształci się młodzież w praktycznej nauce zawodu. Między innymi oglądano sale laboratoryjne oraz przebieg zajęć z elektrotechniki. W ramach programu zwiedzono również biogazownię, gdzie substratem do produkcji biogazu jest kiszonka z kukurydzy.

Podczas pobytu nauczyciele mieli okazję zapoznać się z kulturą regionu Brandenburgii oraz obiektami historycznymi regionu Havelland.