W ramach porozumienia o współpracy, podpisanego przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej i Niemiecki Ośrodek Szkolenia Zawodowego DEULA odbył się w listopadzie 2008 wyjazd studyjny grupy 20 nauczycieli techniki rolniczej do Nienburga - Dolna Saksonia.
 
Tematem szkolenia były "Nowoczesne techniki ochrony roślin".

W treściach zrealizowano następujące zagadnienia:
  • aktualne przepisy prawne obowiązujące w ochronie roslin
  • techniczne i prawne wymagania wobec opryskiwaczy
  • wyposażenie ochronne i zasady bhp wymagane przy ochronie roślin
  • praktyczne zastosowanie opryskiwaczy w różnych warunkach środowiskowych
  • wyposażenie i zastosowanie opryskiwaczy specjalnych w uprawie warzyw i sadownictwie       
  • możliwości stosowania metod mechaniczno-fizycznych przy zwalczaniu szkodników
  • uregulowania prawne i możliwości usuwania zużytych opakowań po środkach ochrony roślin

Wiele zagadnień przedstawiono poglądowo i praktycznie w warunkach naturalnych.

Uczestnicy szkolenia odwiedzili największych, niemieckich producentów w zakresie techniki ochrony roślin: AMAZONE, LEMKEN. Mogli obserwować poszczególne etapy produkcji, aż do powstania gotowych do sprzedaży maszyn. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu wysoko ocenili zaproponowany i zrealizowany program, udostępnione wyposażenie dydaktyczne placówki jak również profesjonalizm merytoryczny i organizacyjny oraz gościnność gospodarzy.