W dniach 6-14 grudnia 2008r. odbyło się szkolenie dotyczące komputerowego wspomagania projektowania obejmujące podstawy pracy w programie AutoCAD 2006 PL. Kurs ukończyło 19 nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych w Technikum Architektury Krajobrazu.

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 16-17 października 2008 szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Technikum Architektury Krajobrazu.

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 15-16 maja szkolenie dla nauczycieli architektury krajobrazu.
Tematem spotkania były „Współczesne trendy w architekturze krajobrazu”. Powitanie uczestników szkolenia odbyło się w Zespole Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego w Warszawie.