W dniach od 13-15 marca 2013 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało warsztaty w Centrum Kompetencyjno-Edukacyjnym BREBISTOM w Warszawie.

W dniach od 28 lutego-1 marca 2013 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało dla nauczycieli architektury krajobrazu warsztaty „Kosztorysowanie prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni”

W dniach od 24 – 26 września 2012 roku w Krakowie odbyły się warsztaty dla nauczycieli architektury krajobrazu: „Projektowanie drobnych form architektonicznych”

W dniach 4-6 czerwca 2012 roku w Łęknicy w woj. lubuskim odbyło się seminarium dla nauczycieli architektury krajobrazu „Style, kompozycja i rewaloryzacja w europejskiej sztuce ogrodowej”.

W dniach od 23 – 25 kwietnia  2012 roku w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie odbyło się seminarium " Drobne formy architektoniczne – aranżacje, funkcjonalność, nowe rozwiązania i technologie".

W dniach od 28 lutego do 1 marca 2012 roku w Centrum Kompetencyjno-Edukacyjnym Brebistom w Warszawie odbyły się warsztaty dla nauczycieli architektury krajobrazu z zakresu projektowania terenów zieleni ze wspomaganiem komputerowym.