W dniach od 28 lutego do 1 marca 2012 roku w Centrum Kompetencyjno-Edukacyjnym Brebistom w Warszawie odbyły się warsztaty dla nauczycieli architektury krajobrazu z zakresu projektowania terenów zieleni ze wspomaganiem komputerowym.

W dniach 23-25 listopada w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie odbyły się warsztaty "Kosztorysowanie prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni".

W Zespole Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie w terminie 26-28 października odbyło się seminarium dla nauczycieli architektury krajobrazu "Założenia parkowe i zieleń miejska w terenach silnie zurbanizowanych".

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 19-21 września warsztaty dla nauczycieli architektury krajobrazu "Techniki rysunkowe i barwne stosowane w wizualizacji projektów architektury krajobrazu".

W dniach 6-8 czerwca 2011 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach odbyło się seminarium dla nauczycieli architektury krajobrazu „ Zakładanie i pielęgnacja ogrodów wodnych”.

W dniach 13-15 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkól Inżynierii Środowiska w Gdańsku CKP odbyło się szkolenie warsztatowe dla nauczycieli architektury krajobrazu z zakresu pomiarów i obliczeń geodezyjnych.