Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że warsztaty "Projektowanie ze wspomaganiem komputerowym elementów terenów zieleni miejskiej" odbędą się w dniach 28 luty – 1 marzec 2012 r.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 23-25 listopada w Zespole Szkół CKR im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie warsztaty dla nauczycieli architektury krajobrazu: „Kosztorysowanie prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni”

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w dniach 7-9 listopada 2011 roku w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie seminarium dla nauczycieli turystyki wiejskiej oraz przedmiotów gastronomicznych  "Rozwój ekoturystyki na obszarach wiejskich"

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w dniach 26- 28 października 2011 roku w Zespole Szkół Rolniczych im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie seminarium dla nauczycieli architektury krajobrazu z zakresu:
•    Założenia parkowe i zieleń w terenach silnie zurbanizowanych
•    Metodyka nauczania zajęć praktycznych

Ogłaszamy nabór na studia podyplomowe z zakresu  Architektury Krajobrazu

Podyplomowe studia z zakresu Architektury Krajobrazu – trzysemestralne - 350 godzin- organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, są skierowane do nauczycieli oraz pozostałych zainteresowanych posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) chcących zdobyć dodatkową specjalizację w wyżej wymienionym kierunku oraz poszerzyć wiedzę z najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w dniach 19-21 września 2011 roku w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Książu Wielkim zajęcia warsztatowe dla  nauczycieli architektury krajobrazu „Techniki rysunkowe i barwne stosowane w wizualizacji projektów architektury krajobrazu”.