Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 13 – 15 marca 2013 roku w Centrum Kompetencyjno-Edukacyjnym - Brebistom w Warszawie warsztaty z zakresu komputerowego wspomagania projektowania dla nauczycieli architektury krajobrazu.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 28 lutego -1 marca 2013 r. zajęcia warsztatowe dla nauczycieli architektury krajobrazu: „Kosztorysowanie prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni”

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że warsztaty planowane w dniach 22-23 listopada 2012 roku w Brwinowie "Kosztorysowanie prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni" odbędą się w późniejszym terminie t.j. 28 lutego – 1 marca 2013 roku.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w dniach 24-26 września 2012 r. w Krakowie warsztaty projektowe dla nauczycieli architektury krajobrazu. Zajęcia będą prowadzić pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z Katedry Dendrologii i Architektury Krajobrazu.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w dniach 4-6 czerwca 2012 r. w Łęknicy seminarium dla nauczycieli architektury krajobrazu "Style, kompozycja i rewaloryzacja w europejskiej sztuce ogrodowej".

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w dniach 23-26 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych im. "Synów Pułku" w Lesznie seminarium dla nauczycieli architektury krajobrazu "Drobne formy architektoniczne – aranżacje, funkcjonalność, nowe rozwiązania i technologie".