1Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie w Brwinowie zorganizowało w dniach 11-12 października 2018 roku seminarium „Ogrody przydomowe – przestrzeń codzienna”. Uczestnicy szkolenia zapoznali się między innymi z aktualnymi trendami w kształtowaniu przestrzeni przydomowej. W seminarium uczestniczyło 24 nauczycieli architektury krajobrazu z całego kraju.

DSC07123Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zorganizowało w dniach 22-26 stycznia 2018 r. szkolenie na temat "Komputerowe techniki wizualizacji projektów architektury krajobrazu z wykorzystaniem programów Sketchup i Gardenphilia".

 

DSC06Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zorganizowało w dniach 26-30 listopada 2017 r. seminarium na temat „Metody nauczania w dydaktyce przedmiotów zawodowych z zakresu architektury krajobrazu w oparciu o doświadczenia szkół francuskich”.

DSC06157Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zorganizowało w dniach 25-27 września 2017 r. warsztaty na temat „ Wybrane aspekty aranżacji i budowy drobnych form architektonicznych w założeniach ogrodowych”.  

Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Warszawie, w placówce o bogatych tradycjach kształcenia w zakresie ogrodnictwa oraz urządzania terenów zieleni.  

DSC05059Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zorganizowało w dniach 5-7 czerwca 2017 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku warsztaty na temat „Pomiary i obliczenia geodezyjne związane z urządzaniem terenów zieleni”.

DSC04906Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zorganizowało w dniach 26-28 kwietnia 2017 r. w Tykocinie na Podlasiu szkolenie na temat „Rozwój lokalnego produktu w oparciu o wielokulturowość i walory przyrodnicze”.