Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z Centrum Kompetencyjno-Edukacyjnym BREBISTOM ( 02-520 Wiśniowa 56 ) zaprasza nauczycieli szkół województwa mazowieckiego na bezpłatne kursy doskonalące dotyczące zastosowań komputerów w technicznych szkołach średnich.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje o seminarium dla nauczycieli ogrodnictwa i architektury krajobrazu "Metody aktywizujące w praktyce szkoły ogrodniczej"

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 16-17.10.2008r. szkolenie dla nauczycieli architektury krajobrazu.
W załączniku program szkolenia.
 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 15-16 maja 2008 szkolenie dla nauczycieli architektury krajobrazu.
W ramach szkolenia odbędą się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wykłady dotyczące aktualnych trendów w projektowaniu zielni.
Program spotkania przewiduje również lekcje otwarte, omówienie metodycznych aspektów tych zajęć oraz planowanych w następnych terminach form i zakresu szkoleń.