tiibCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Towarzystwo Internatów i Burs zapraszają na "Konferencję z okazji XX-lecia Towarzystwa Internatów i Burs pt.: Wychowawstwo jest czymś więcej niż zawodem”, która odbędzie się 20 kwietnia 2018r. w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, 15-370 Białystok, ul. Bema 105.

 

W programie konferencji przewidziana jest:

Część I - prezentacja dorobku oraz podsumowaniem działalności Towarzystwa w latach 1998-2018,

Część II - merytoryczna, poświęcona zagadnieniom opieki i wychowania oraz rozwoju wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

Część III - wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska.

Szczegółowe informacje na stronie www.tiib.like.pl  w zakładce aktualności oraz www.bialystok.pl