PIGMIURW załączniku do tej informacji znajduje się wydanie 1-2017 INFORMATORA Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Nr 1-2017

Znajdą w nim Państwo opisy projektów i działań, które realizowane były przez Izbę w ostatnim czasie. Naszym zamierzeniem jest, aby w ten sposób informować Państwa o działalności w cyklu kwartalnym, zatem już za trzy miesiące proszę oczekiwać kolejnego wydawnictwa. W Informatorze, oprócz sprawozdań ze zrealizowanych działań znajdują się opisy planowanych zamierzeń: wystaw sprzętu, pokazów i demonstracji, konkursów dla uczniów itp. 

download INFORMATOR PIGMUR