logo FDPASzanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) realizuje projekt dotyczący zrównoważonego rolnictwa "Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności". Informacje o tym projekcie są już na stronie Fundacji. Szkoły zainteresowane pozyskaniem stacji do badania zawartości związków azotu w glebie już mogą składać deklaracje udziału w tym projekcie – liczba szkół jest ograniczona.

 

Wkrótce zostanie uruchomiona strona projektu. Na stronie FDPA znajduje się już ankieta dla szkół dotycząca kształcenia nt. zrównoważonego rolnictwa.

https://www.fdpa.org.pl/zrownowazone-rolnictwo-w-sluzbie-bioroznorodnosci

Dostępny jest również Formularz zgłoszeniowy dla szkół wraz z deklaracją udziału w projekcie.

Jeśli Państwa szkoła jest zainteresowana udziałem w tym projekcie (i bezpłatnym pozyskaniem sprzętu do badania zawartości azotu w glebie, a także uczestnictwem grupy młodzieży – 12 osób, w warsztatach połączonych ze szkoleniem w parku krajobrazowym), bardzo proszę o przeczytanie informacji dotyczącej projektu i wypełnienie zgłoszenia dla szkoły - link do dokumentacji: 

https://www.fdpa.org.pl/zrownowazone-rolnictwo-w-sluzbie-bioroznorodnosci

Zgłoszenia można przesyłać do 30 kwietnia.

Dodatkowe informacje

Ewa Stygienko

Starszy specjalista ds. projektów szkoleniowo-doradczych

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa

Tel. 22 864 03 90 wew. 106

www.fdpa.org.pl

www.facebook.com/Fundacja.FDPA