SmartCity15 marca 2019 roku odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole" pod hasłem: „Normy + miasto = Smart City".

Organizatorami wydarzenia są: Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

 

Czytaj więcej...