W dniach od 26 – 28 marca 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie odbyło się seminarium dla nauczycieli turystyki wiejskiej i przedmiotów gastronomicznych "Społeczny wymiar rozwoju turystki i gastronomii na obszarach wiejskich".

W dniach 19-21 marca 2012r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie odbyło się seminarium dla nauczycieli przedmiotów gastronomicznych, poświęcone najnowszym technologiom w obróbce termicznej mięs, połączone z kursem kelnerskim i uczestnictwem w  Międzynarodowych Targach EuroGastro 2012.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 26 – 27maja 2011r.w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce, seminarium dla nauczycieli przedmiotów gastronomicznych,  połączone z wyjazdem szkoleniowym do Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w Bielsku Podlaskim, Browaru  DOJLIDY w Białymstoku i Gospodarstwa Agroturystycznego ZIOŁOWY ZAKĄTEK w Korycinach.

W dniach 24 - 25.03.2011r. odbyło się seminarium dla nauczycieli przedmiotów gastronomicznych na temat: Nowoczesne rozwiązania technologiczne stosowane w gastronomii, połączone z uczestnictwem w  Międzynarodowych Targach Gastronomicznych EuroGastro 2011 w Warszawie.