Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie  we współpracy z SGGW w Warszawie i Uniwersytetem Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach organizuje w dniach 20-22.10.2010 r. w Siedlcach seminarium dla nauczycieli przedmiotów związanych z żywieniem człowieka i gospodarstwem domowym na temat "Potrzeby i preferencje konsumentów usług gastronomicznych"

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w  terminie 01-02.06.2010 seminarium na temat: Produkty regionalne i ekologiczne jako dziedzictwo w żywieniu.

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w  Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu /woj. podlaskie/ w  terminie 08 - 10.06.2009 seminarium na temat: Zdrowotne warunki żywienia i żywności.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, w dniach 15.12-18.12.2008 r. organizuje w SGGW w Ikarze w Warszawie ul. Nowoursynowska 16, Konferencję szkoleniową dla nauczycieli przedmiotów związanych z żywieniem człowieka i gospodarstwa domowego.