Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 26 – 27 maja 2011r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce seminarium dla nauczycieli przedmiotów gastronomicznych  połączone z wyjadem szkoleniowym do Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w Bielsku Podlaskim, Browaru DOJLIDY w Białymstoku i Gospodarstwa Agroturystycznego ZIOŁOWY ZAKĄTEK w Korycinach.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 24-25.03.2011 r. przy współpracy z SGGW w Warszawie seminarium połączone z uczestnictwem w  Międzynarodowych Targach EuroGastro w Warszawie, dla nauczycieli przedmiotów gastronomicznych na temat: "Nowoczesne rozwiązania technologiczne stosowane w gastronomii".
Limit miejsc wyczerpany.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 25-26.11. 2010r. w SGGW w Warszawie seminarium dla nauczycieli zainteresowanych ochroną środowiska i żywieniem człowieka na temat: Proekologiczne działania w obszarach rolno-spożywczych - PROW 2007-2013. Inny wymiar kształcenia zawodowego w kontekście egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie  we współpracy z SGGW w Warszawie i Uniwersytetem Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach organizuje w dniach 20-22.10.2010 r. w Siedlcach seminarium dla nauczycieli przedmiotów związanych z żywieniem człowieka i gospodarstwem domowym na temat "Potrzeby i preferencje konsumentów usług gastronomicznych"