Mietne01Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje dla nauczycieli przedmiotów gastronomicznych warsztaty na temat: „Wykorzystanie programów komputerowych w gastronomii”. Szkolenie odbędzie się w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego im. Stanisława Staszica w Miętnem w terminie 17-19 lutego 2014r. Uwaga: Termin szkolenia uległ zmianie.
Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń limit miejsc został wyczerpany. Listę uczestników sporządzono według kolejności nadesłanych zgłoszeń. Do udziału w warsztatach zapraszamy te osoby, które otrzymają indywidualne potwierdzenie uczestnictwa.
Nauczycieli nie zakwalifikowanych informujemy, że z uwagi na duże zainteresowanie tematem, została podjęta decyzja o powtórzeniu warsztatów w przyszłym roku szkolnym. W pierwszej kolejności do udziału zaproszone będą te osoby, których nie objęło aktualne szkolenie.
Lista uczestników i lista rezerwowa do wglądu na Portalu Edukacyjnym.

Nowe trendy w sztuce kulinarnejKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 17-18 października 2013r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie, seminarium szkoleniowe z wyjazdem studyjnym do Czech na temat: "Nowe trendy w sztuce kulinarnej. Specjały kuchni dolnośląskiej i czeskiej".

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 28 .02.- 02. 03. 2013 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach seminarium szkoleniowe na temat: „Kuchnia kresowa – promowanie produktu regionalnego” z wyjazdem studyjnym do Wilna.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje dla nauczycieli przedmiotów gastronomicznych warsztaty szkoleniowe: „Sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach” Warsztaty odbędą się w KCER w Brwinowie, ul Pszczelińska 99, w dn. 10 stycznia 2013 r. – grupa I i 11 stycznia  2013 r. – grupa II.
Ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń, lista uczestników została zamknięta. Na warsztaty zapraszamy tylko tych nauczycieli,  którzy dostaną indywidualne potwierdzenie pocztą elektroniczną bądź telefoniczne. Lista  uczestników została sporządzona według kolejności zgłoszeń.