Porozumienie o współpracy polsko-francuskiej

Francja01Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie nawiązało współpracę w dziedzinie kształcenia ustawicznego i doskonalenia nauczycieli z wyższą szkołą kształcenia rolniczego Ecole Nationale de Formation Agronomique ENFA w Tuluzie.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z seminarium EUROPEA INTERNATIONAL w Aarhus w Danii

W dniach od 12 do 16.06.2012 w duńskim ośrodku kształcenia zawodowego – Green Academy Aarhus z siedzibą w Bader, odbyło się seminarium dla przedstawicieli szkół rolniczych i leśnych z krajów członkowskich Stowarzyszenia Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA INTERNATIONAL.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z seminarium podsumowującego 20 lat współpracy polsko - niemieckiej z ILLUT

W dniach od 13 do 16.12.2011 w niemieckim ośrodku kształcenia zawodowego - ILLUT Berlin Brandenburg, odbyło się seminarium dla przedstawicieli szkół i placówek prowadzących intensywną współpracę w zakresie organizacji wymian doświadczeń dla nauczycieli, staży zawodowych i praktyk dla uczniów kształcących w zawodach rolniczych.

Czytaj więcej...

Seminarium dla kierowników kształcenia praktycznego

W dniach od 13 do 17.10.2010 w niemieckim ośrodku kształcenia zawodowego - ILLUT Berlin Brandenburg, odbyło się seminarium dla kierowników kształcenia praktycznego. Seminarium dotyczyło organizacji praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkół rolniczych w krajach Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa Francji

W dniu 06.10.2010r. w siedzibie Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyło się spotkanie z  przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa Francji.  Tematem głównym prowadzonych rozmów było nawiązanie współpracy między polskimi i francuskimi szkołami rolniczymi i placówkami doskonalenia nauczycieli.

Czytaj więcej...

Staże uczniów szkół rolniczych

Efekty wymiany doświadczeń nauczycieli szkół rolniczych organizowanych przez KCER w Brwinowie, to między innymi zrealizowane staże dla uczniów. Grupa młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy, w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci odbyła staż zawodowy w Niemieckim Ośrodku Doradztwa Zawodowego DEULA Nienburg.

Czytaj więcej...

Prowadzenie usług dla gospodarstw rolniczych szansą na podjęcie działalności gospodarczej

 W dniach 08.11 – 21.11.2009r. w DEULA w Nienburgu odbyła się wymiana doświadczeń w ramach programu Leonardo da Vinci PL/09/LLP-LdV/VETPRO/140240.
W wyjeździe zorganizowanym przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej brało udział 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych z terenu całego kraju.

Czytaj więcej...

Podkategorie

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Ministerstwo Edukacji Narodowej  Ośrodek Rozwoju Edukacji  Polski Komitet Normalizacyjny  logo cdr light