Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 23-25. 04.2008 szkolenie dla nauczycieli produkcji roślinnej Szkół rolniczych z terenu całej Polski na temat "Biologiczne aspekty współczesnej hodowli roślin". Szkolenie odbyło się w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Pracownicy naukowi Instytutu zapoznali uczestników szkolenia z osiągnięciami i postępem biologicznym w hodowli roślin uprawnych.
 
 
 
Zrealizowano następujące tematy:
 
  • Biotechnologiczne podstawy hodowli roślin  prezentowała dr Sylwia Oleszczuk,
  • Znaczenie inżynierii genetycznej i komórkowej w hodowli roślin, prezentacja doc. dr hab. Wacława Orczyka,
  • Znaczenie i aktualny poziom postępu biologicznego wybranych gatunków roślin, prezentacje dr Józefa Martyniaka i dr Tadeusza Oleksiaka,
  • Odmiany genetycznie modyfikowane i kontrola GMO, prezentacja dr Sławomira Sowy,
  • Problemy nowoczesnej hodowli roślin okopowych na przykładzie ziemniaka. Prezentowała prof. dr hab. Iwona Bartkowiak – Broda,
  • Kierunki i metody współczesnej hodowli zbóż, prezentacja prof. dr hab. Henryka Czembora,
  • Postęp biologiczny w hodowli i uprawie kukurydzy, prezentacja dr Romana Warzechy,
  • Wybrane zagadnienia z badań nad wartością użytkową zbóż i roślin oleistych, prezentowała doc. dr hab. Danuta Boros,
  • Wybrane zagadnienia z badań z nasiennictwa i nasienioznawstwa roślin uprawnych, prezentacje dr Krystyny Kolasińskiej, dr Elżbiety Małuszyńskiej,
  • Rola roślinnych zasobów genowych w tworzeniu postępu hodowlanego, prezentacja dr Bogusława Łapińskiego.
Ponadto nauczyciele wzięli udział w warsztatach laboratoryjnych z biotechnologii, inżynierii komórkowej i genetycznej, nasienioznawstwa i nasiennictwa, kontroli GMO i banku genów. W szkoleniu uczestniczyło 32 nauczycieli produkcji roślinnej ze szkół rolniczych.