Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w dniach 16-18 stycznia 2012 r. w Regietowie we współpracy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej seminarium dla nauczycieli turystyki wiejskiej „Szlaki kulturowe i tematyczne – strategia rozwoju produktu turystycznego”.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w dniach 15-19 października  2012 roku w St. Brieuc we Francji wyjazd studyjny dla nauczycieli uczących przedmiotów z zakresu turystyki wiejskiej: "Turystyka wiejska jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie działań regionu Bretanii".

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w dniach 26-28 marca 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie  seminarium dla nauczycieli turystyki wiejskiej oraz przedmiotów gastronomicznych.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w dniach 13-15 czerwca 2011 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego O/ Kraków seminarium dla nauczycieli przedmiotów gastronomicznych oraz turystyki wiejskiej " Mała gastronomia z elementami kuchni regionalnej jako produkt turystyczny"