W dniach od 26 – 28 marca 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie odbyło się seminarium dla nauczycieli turystyki wiejskiej i przedmiotów gastronomicznych "Społeczny wymiar rozwoju turystki i gastronomii na obszarach wiejskich".

W dniach 7-9 listopada 2011 roku w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyło się seminarium dla nauczycieli turystyki wiejskiej i przedmiotów gastronomicznych "Rozwój ekoturystyki na obszarach wiejskich".

W terminie 13-15 czerwca 2011 r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zorganizowało seminarium dla nauczycieli przedmiotów gastronomicznych oraz  turystyki wiejskiej „ Mała gastronomia z elementami kuchni regionalnej jako produkt turystyczny”

W dniach 8-10 listopada w Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków odbyło się seminarium przeznaczone dla nauczycieli szkół rolniczych uczących przedmiotów z zakresu turystyki wiejskiej.