imprezy glowneKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało warsztaty z zakresu rozliczeń finansowych w branży turystycznej.

spr rozaniec glowneW dniach 10-13 czerwca 2014 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu warsztaty „Aktywne formy turystyki edukacyjnej”.

glowne losiowW dniach 28-30 maja 2014 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało we współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie seminarium „Zdrowotne aspekty w turystyce, rekreacji i gastronomii obszarów wiejskich”.

glowne pauliW dniach 11-16 maja 2014 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało we współpracy z niemieckim ośrodkiem kształcenia w zakresie rolnictwa, środowiska i techniki ILLUT Berlin – Brandenburg w Paulinenaue / Internationale Lehranstalt für Landwirtschaft, Umwelt und Technik / „ Formy przedsiębiorczości w zakresie turystyki wiejskiej na przykładach regionu Berlin – Brandenburg.