precyzyjne glowneW dniach 05-06 listopada 2015 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z firmą John Deere, zorganizowało „warsztaty polowe” dla nauczycieli techniki rolniczej. Warsztaty odbyły się w ośrodku szkoleniowym John Deere, który obecnie zlokalizowany jest w Tarnowie Podgórnym.

oprysk glowneW dniach 11- 12 czerwca 2015 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, zorganizowało warsztaty dla nauczycieli techniki rolniczej, które odbyły się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu.

mechanizacja zwierz glowneW dniach od 08 do15 listopada 2014 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało wyjazd studyjny dla nauczycieli techniki rolniczej. Wyjazd połączony był ze zwiedzaniem wystawy maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji zwierzęcej na targach w Hanowerze „AGROTIER”.

spr agregaty ikonaW dniach 06-07 listopada 2014 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z firmą John Deere, zorganizowało „warsztaty polowe” dla nauczycieli techniki rolniczej. Warsztaty odbyły się w ośrodku szkoleniowym John Deere, który obecnie zlokalizowany jest w Tarnowie Podgórnym.

spr eksploatacja ikonaW dniach 29-31 maja 2014 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, we współpracy z firmami i producentami maszyn rolniczych, Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało warsztaty dla nauczycieli techniki rolniczej.

Ekonomiczna i uwzgledniajaca wymagania ochrony

 

W dniach 07-08 listopada 2013 roku w siedzibie John Deere, która jest obecnie w Tarnowie Podgórnym, Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z John Deere, zorganizowało warsztaty dla nauczycieli techniki rolniczej.