PIGMIUR W załączniku do tej informacji znajduje się pierwsze wydanie INFORMATORA Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Znajdą w nim Państwo opisy projektów i działań, które realizowane były przez Izbę w ostatnim czasie. Naszym zamierzeniem jest, aby w ten sposób informować Państwa o działalności w cyklu kwartalnym, zatem już za trzy miesiące proszę oczekiwać kolejnego wydawnictwa. W Informatorze, oprócz sprawozdań ze zrealizowanych działań znajdują się opisy planowanych zamierzeń: wystaw sprzętu, pokazów i demonstracji, konkursów dla uczniów itp.

download INFORMATOR