przedszkolaCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 8.12.2014 r. – 19.12.2014 r., w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków szkolenie internetowe pod nazwą: Zakładanie małych przedszkoli oraz punktów opieki dla dzieci do 5. roku życia na obszarach wiejskich.

Szanowni Państwo,

w celu usprawnienia możliwości odszukiwania interesujących Państwa informacji na naszej stronie informujemy, że na stronie głównej w Aktualnościach zamieszczane będą wyłącznie informacje o planowanych formach doskonalenia.

banner normalizacjaSzanowni Państwo, zapraszamy udziału w III Ogólnopolskim konkursie „Normalizacja i ja" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszelkich typów z terenu całej Polski oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli-konsultantów z placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, którego organizatorem jest Polski Komitet Normalizacyjny. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej jest partnerem merytorycznym konkursu.

banner normalizacjaSzanowni Państwo, zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja" skierowanym do nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Organizatorem jest Polski Komitet Normalizacyjny natomiast Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej jest partnerem merytorycznym konkursu.

Temat V Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja"  brzmi:

„Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów”.

Cele Konkursu:

 • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
 • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm:
  • dla producenta – w celu uzyskania pożądanego bezpieczeństwa wyrobów,
  • dla konsumenta – w celu upewnienia się, że nabywany produkt spełnia jego oczekiwania co do bezpieczeństwa;
 • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Konkurs trwa od 4 października 2016 roku do 22 stycznia 2017 roku. Aby wziąć w nim udział, należy zapisać się przez formularz zgłoszeniowy najpóźniej do 8 stycznia 2017 r. Przed przystąpieniem do konkursu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z  Regulaminem Konkursu i wypełnić zawarte w Regulaminie oświadczenie uczestnika konkursu w sprawie przekazania praw autorskich.

Oceny nadesłanych prac uczniowskich i nauczycieli dokona jury Konkursowe powołane przez Prezesa PKN. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane cenne nagrody rzeczowe.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

web linkSzczegółowe informacje, wraz z Regulaminem i formularzem zgłoszeniowym dostępne na stronie:

http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy/

Szanowni Państwo,
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że został wyczerpany limit miejsc na niżej wymienione zagraniczne wyjazdy studyjne:

 • 11-15 maja 2015r.Turystyka obszarów wiejskich jako element zrównoważonego rozwoju na przykładzie wybranego regionu Szwajcarii - wyjazd studyjny do Szwajcarii
 • 18-21 maja 2015r. Innowacyjność produkcji ogrodniczej i różnorodność gatunkowa roślin ozdobnych na terenie Dystryktu Como w Lombardii - wyjazd studyjny do Włoch
 • 25-29 maja 2015r. Opłacalność produkcji rolnej w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Węgier - seminarium z wyjazdem studyjnym na Węgry
 • 7-12 czerwca 2015r. Innowacyjne rozwiązania w projektowaniu obiektów architektury krajobrazu - warsztaty Paulinenaue k. Berlina
 • 9-13 czerwca 2015r. Nowe technologie w produkcji roślinnej w Danii - wyjazd studyjny do Danii

Zachęcamy Państwa do korzystania z wyjazdów studyjnych, na których są jeszcze wolne miejsca:

 • 17-23 maja 2015r. Charakterystyka rolnictwa, rynku produktów spożywczych i szkolnictwa rolniczego na Łotwie - wyjazd studyjny na Łotwę
 • 24 maja – 6 czerwca 2015r. lub 16-29 sierpnia 2015r. Innowacyjne technologie ograniczające energochłonność w produkcji żywności wymogiem współczesnej Europy. 2014-1-PL01-KA102-000445 wymiana doświadczeń w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie – Erasmus+” – Nienburg Niemcy

Uwaga: udział w programie Erasmus+ dostępny jest dla wszystkich nauczycieli, również tych którzy uczestniczyli w wyjazdach w ramach Programu LdV w latach 2007-2013.

menu programynauczaniaSzanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w zakładce PROGRAMY NAUCZANIA umieszczono przykładowe programy nauczania dla zawodów: kucharz, rolnik, ogrodnik, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik mechanizacji rolnictwa, technik ogrodnik, technik rolnik, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, które zostały opracowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z nauczycielami szkół rolniczych.