konkurs ikona1 września rusza konkurs dla uczniów i nauczycieli szkół rolniczych z województw: łódzkiego i świętokrzyskiego. Fundacja Ziemia i Ludzie zaprasza szkoły rolnicze – kształcące w zawodach, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw: rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa – do udziału w Konkursie „Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi”.

kwiaty zyczenia

infoInformujemy, że z przyczyn organizacyjnych uległ zmianie termin warsztatów „Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela", które pierwotnie były planowane na 29 czerwca – 1 lipca 2016r. Nowy termin zostanie podany w Informatorze o formach doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017.
Przepraszamy za zaistniałą zmianę. Zapraszamy do korzystania z oferty Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.
Artur Rachuba

ikona konkurs Zapraszamy uczniów szkół rolniczych do udziału w konkursie dla Tropicieli Mitów.

logo LivOrgSzanowni Państwo,

zapraszamy do korzystania z programu szkoleniowego "Zarządzanie ekologiczną farmą hodowlaną". Nasze zaproszenie kierujemy do nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodach rolniczych. Bezpłatnie oddajemy w Państwa ręce przetestowany przez  Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Krajowej Izby Gospodarczej program szkoleniowy "Zarządzanie ekologiczną farmą hodowlaną"  składający się z trzech części - zajęć w klasie, nauki w gospodarstwie oraz w inkubatorze przedsiębiorczości, obejmującym naukę opracowania biznes planu.

nowakowscyNa Portalu Edukacyjnym dostępny jest film o pracach w Gospodarstwie Szkółkarskim Andrzej i Szymon Nowakowscy Żdzary k/Nowego Miasta nad Pilicą, pow. grójecki.

Film powstał w efekcie seminarium nt. „Szkółkarstwo sadownicze i ozdobne w XXI wieku” zorganizowanego ww. Gospodarstwie  i przeznaczony jest wyłącznie do celów edukacyjnych dla Krajowego Centrum Edukacji Ogrodniczej w Brwinowie.

Zapraszamy do wykorzystania filmu w procesie dydaktycznym.