Rolnicze Uczelnie Wyższe

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
web linkOdnośnik do strony:
www.sggw.pl

 

Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach
web linkOdnośnik do strony:
www.wp.uph.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
web linkOdnośnik do strony:
www.ur.krakow.pl

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
web linkOdnośnik do strony:
www.uwm.edu.pl

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
web linkOdnośnik do strony:
www.ar.lublin.pl

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
web linkOdnośnik do strony:
www.puls.edu.pl

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
web linkOdnośnik do strony:
www.up.wroc.pl

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
web linkOdnośnik do strony:
www.utp.edu.pl

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
web linkOdnośnik do strony:
www.zut.edu.pl

Instytuty Naukowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
web linkOdnośnik do strony:
www.ibprs.pl

 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
web linkOdnośnik do strony:
www.ierigz.waw.pl

 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
web linkOdnośnik do strony:
www.ihar.edu.pl

 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
web linkOdnośnik do strony:
www.itep.edu.pl

 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
web linkOdnośnik do strony:
www.iung.pulawy.pl

Wykaz szkół rolniczych

Niniejszy wykaz szkół ponadgimnazjalnych obejmuje szkoły kształcące w zawodach, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw: rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie klasyfikacji zwodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124 poz. 860 z późn. zm.).

web linkOdnośnik do strony:
Wykaz szkół rolniczych dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (45 szkół)

 

web downloadDo pobrania
Wykaz szkół rolniczych dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego (414 szkół)

 

Jednocześnie informujemy, że niniejszy wykaz może nie obejmować wszystkich szkół.
Prosimy o zgłaszanie ewentualnych braków w wykazie w celu jego uzupełnienia.

Wykaz szkół rolniczych prowadzonych przez MRiRW

 

 

woj.  dolnośląskie

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie
Mokrzeszów 111, 58-160 Świebodzice
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.mokrzeszow.edu.pl
74 850 87 36
74 850 87 00
Joanna Miłobóg

 

woj.  kujawsko-pomorskie

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Kazimierz Wielkiego w Kowalu
ul. Kazimierza Wielkiego 9, 87-820 Kowal
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zskowal.edu.pl
54 284 22 19
54 284 22 19
Andrzej Zdrojewski

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Bydgoszczy
ul. Filmowa 1, 85-836 Bydgoszcz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zsogrodniczych.edupage.org
52 372 62 65 (75)
52 372 62 65
Andrzej Wiosna

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu
87-880 Brześć Kujawski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.starybrzesc.pl
54 252 12 25
54 252 12 25
Anna Kwapińska

 

woj.  lubelskie

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
ul. Bialska7, 21-542 Leśna Podlaska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zsckr.edu.pl
83 345 00 24
83 345 00 24
Radosław Klekot

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Różańcu
Różaniec 1, 23-420 Tarnoród
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://zsarozaniec.republika.pl
84 689 93 82
84 689 93 46
Eugeniusz Klucha

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
ul. Zamoyskiego 4, 21-205 Jabłoń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zsckrjablon.pl
83 356 00 17
83 356 00 17
Agnieszka Piekarska

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Ireny Kosmowskiej w Kolorówce - Osadzie
Kolorówka- Osada, 22-200 Włodawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://zsr-korolowka.pl
82 571 72 20
82 571 75 56
Leszek Młynarczyk

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie
ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zsckr.okszow.edu.pl
82 569 07 23
82 569 07 22
Bogusław Marczuk

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Siennicy Różanej
22-304 Siennica Różana 266 A
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.ckrsiennica.pl
82 575 92 87
82 575 94 24
Jacek Jagiełło

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Potoczku
Potoczek 43 23–313 Potok Wielki
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zsr_pot.republika.pl
15 874 02 68
15 874 02 68
Dariusz Wolan

 

woj.  lubuskie

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Szprotawie
Henryków 54, 67-300 Szprotawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.rolniczak-henrykow.pl
68 376 25 17
68 376 24 89
Zbigniew Hałabura

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Kamieniu Małym
Kamień Mały 89, 66-460 Witnica
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zsrkm.pl
95 751 58 26
95 751 58 26
Ryszard Nowicki

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
Bobowicko ul. Międzyrzecka 7, 66-300 Międzyrzec
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://zsr-bobowicko.miedzyrzecz.pl
95 741 32 18
95 741 32 02
Daniel Drzymała

 

woj. łódzkie

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Macieja Rataja w Mieczysławowie
99-314 Mieczysławów
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.mieczyslawow.pl
24 254 20 85
24 356 27 48
Danuta Krawczyk

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Szcześniewskiego w Widzewie
Widzew, ul. Szkolna 12, 95-054 Ksawerów
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zsr-widzew.prv.pl
42 215 80 33
42 215 83 14
Arkadiusz Bielecki

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wł. ST. Reymonta w Dobryszycach
ul. Szkolna 4, 97-505 Dobryszyce
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zsckrdobryszyce.pl
44 681 11 91
44 681 11 91
Wiesław Olejnik

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie
Zduńska Dąbrowa 64, 99–440 Zduny
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zspzd-technikum.pl
46 838 74 95
46 838 74 95
Stanisław Kosmowski

 

woj.  małopolskie

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Hańczowej
Hańczowa 80, 38-316 Wysowa Zdrój
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zsr-hanczowa.pl
18 353 05 24
18 353 20 04
Wojciech Pękala

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zsr.nowytarg.pl
18 266 27 71
18 266 36 47
Marian Nowak

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Bystrej
Bystra 156, 38-300 Gorlice
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://zsabystra.com.pl
18 351 31 69
18 351 31 69
Józef Warchoł

 

woj.  mazowieckie

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie
Golątkowo 41, 06-120 Winnica
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zsgoladkowo.eu
23 691 40 73
23 691 40 83
Ewa Leszczyńska

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie
Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18 b, 06-430 Gołotczyzna
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.bratne.republika.pl
23 671 30 31
23 671 30 31
Wiesława Gąsiorowska

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Studzieńcu
Studzieniec, 09-200 Sierpc
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://zszstudzieniec.home.pl
24 275 08 10
24 275 21 72
Elżbieta Butajło

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie
Stare Lubiejewo ul. Klonowa 4, 07–300 Ostrów Mazowiecka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://lubiejewo.pl
29 745 32 66
29 745 32 66
Roman Malicki

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim
ul Oleksiaka Wichury 3, 08–300 Sokołów Podlaski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://zs2.sokolowpodl.pl
25 787 21 37
25 787 21 37
Sławomir Wróblewski

 

woj.  opolskie

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach
Bogdańczowice 1 a, 46-233 Bąków
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zsckrbogdanczowice.pl
77 413 18 04
77 413 18 04
Mirosław Krzyształowicz

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Głubczycach
ul. Niepodległości 2, 48-100 Głubczyce
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://cku_zsr_glubczyce.wodip.opole.pl
77 485 30 11
77 485 30 12
Bogusław Chochowski

 

woj.  podkarpackie

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Nowosielcach
38-533 Nowosielce 206
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://zsckr-nowosielce.pl
13 465 39 81
13 465 39 80
Józef Gocko

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu
39-322 Rzemień 243
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zsckr.rzemien.eu
17 774 81 30
17 581 13 22
Kazimierz Śpiewak

 

woj.  podlaskie

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Józefa Marcinkiewicza w Janowie
ul. Białostocka 22, 16-130 Janów
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zsrjanow.edu.pl
85 721 60 83
85 721 62 16
Sylwia Anna Sadłowska

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie k/Łomży
Marianowo 7, 18-421 Piątnica
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.marianowo.neostrada.pl
86 216 66 11
86 216 66 11
Sławomir Łomotowski

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce
ul. Ossolińskich 1, 17-123 Rudka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zsrudka.edu.pl
85 739 40 15
85 739 40 15
Halina Leszczyńska

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Stanisława Staszica w Sejnach
ul. Konarskiego 23, 16-500 Sejny
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://zsckr.sejny.pl
87 516 36 40
87 516 36 40
Dorota Jagłowska

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Suwałkach
ul. Ogrodowa 49, 16-400 Suwałki
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://zs7.home.pl/pub/
87 567 90 81
87 567 90 81
Jolanta Nikścin

 

woj.  pomorskie

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Stanisława Staszica w Swarożynie
ul. Szkolna 2, 83-115 Swarożyn
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zsaio.pl
58 536 93 93
58 536 93 93
Piotr Popielarczyk

 

woj.  śląskie

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Nakle Śląskim
ul. G. Morcinka 9, 42-620 Nakło Śląskie
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.ckrnaklo.pl
32 381 32 22
32 381 32 21
Łucja Chrzęstek-Bar

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zsrzarnowiec.com.pl
32 6449080
32 647 34 00
Ewa Śrubarczyk
 

woj.  świętokrzyskie

Nazwa szkoły

Adres
E-mail

Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. B. Chrobrego w Chrobrzu
Chroberz 268, 28-425 Złota
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zsrchroberz.pl
41 356 40 03
41 356 40 24
Jerzy Trzepatowski

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. A. Dygasińskiego w Sichowie Dużym
Sichów Duży 89, 28-236 Rytwiny
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://zsrsichow.strefa.pl
15 864 73 22
15 821 77 44
Piotr Mazur

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu - Mokoszynie
ul. Mokoszyńska 1, 27 600 Sandomierz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.mokoszyn.pl
15 832 34 71
15 832 34 70
Marek Niedbała

 

woj.  warmińsko-mazurskie

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Karolewie
Karolewo 12, 11-400 Kętrzyn
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.karolewo.com
89 752 47 53
89 752 47 53
Jan Mickiewicz

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Dobrocinie
Dobrocin 3, 14-330 Małdyty
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zsckr.net
89 758 17 15
89 758 17 15
Andrzej Dzieliński

 

woj.  wielkopolskie

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Michała Drzymały w Brzostowie
89-350 Miasteczko-Krajańskie
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.ckrbrzostowo.pl
67 287 44 11
67 287 44 11
Dariusz Kujawski

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Powierciu
Powiercie 31, 62-600 Koło
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.powiercie.eu
63 261 51 97
63 261 52 16
Marian Aleksiński

 

woj.  zachodniopomorskie

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. W. Witosa w Boninie
76-009 Bonin
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://zsbonin.pl
94 342 28 92
94 342 28 92
Dorota Grabarek

Nazwa szkoły

Adres
E-mail
Strona www
Tel.
Fax
Dyrektor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach
ul. Techników 1, 74–505 Mieszkowice
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zsckr.com.pl
91 414 54 41
91 414 54 41
Bogumiła Żurawiecka

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Ministerstwo Edukacji Narodowej  Ośrodek Rozwoju Edukacji  Polski Komitet Normalizacyjny  logo cdr light