Wykaz szkół rolniczych

Niniejszy wykaz szkół ponadgimnazjalnych obejmuje szkoły kształcące w zawodach, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw: rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie klasyfikacji zwodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124 poz. 860 z późn. zm.).

web linkOdnośnik do strony:
Wykaz szkół rolniczych dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (45 szkół)

 

web downloadDo pobrania
Wykaz szkół rolniczych dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego (414 szkół)

 

Jednocześnie informujemy, że niniejszy wykaz może nie obejmować wszystkich szkół.
Prosimy o zgłaszanie ewentualnych braków w wykazie w celu jego uzupełnienia.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Ministerstwo Edukacji Narodowej  Ośrodek Rozwoju Edukacji  Polski Komitet Normalizacyjny  logo cdr light