Studia podyplomowe

Agrotronika dla nauczycieli szkół rolniczych - edycja 1

WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Agrotronika dla nauczycieli szkół rolniczych – trzy semestry

Cel studiów:

  • umożliwienie uzyskania nowych kwalifikacji w zakresie nie objętym specjalnością uzyskaną w wyniku ukończenia studiów wyższych, a niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej
  • aktualizacja wiedzy i umiejętności w związku z postępem nauki techniki

 

Czytaj więcej...

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Ministerstwo Edukacji Narodowej  Ośrodek Rozwoju Edukacji  Polski Komitet Normalizacyjny  logo cdr light