Projekt POKL

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. "Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN" przez partnerstwo Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej (KCER), Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (IRWiR), pragniemy zaprosić Państwa szkołę do uczestnictwa w projekcie. O udziale szkoły w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Czytaj więcej...

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Ministerstwo Edukacji Narodowej  Ośrodek Rozwoju Edukacji  Polski Komitet Normalizacyjny  logo cdr light