W dniach 11 - 14 kwietnia 2011r. w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyło się kolejne szkolenie dla nauczycieli biorących udział w Projekcie: „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN”.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  • Rolnik strażnik krajobrazu
  • Odnawialne źródła energii.
  • Internet na wsi.
  • Przedsiębiorczość na wsi.
  • Moja wieś jutra.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z funkcjonowaniem nowoczesnego przedsiębiorstwa „UNI-BUD” w miejscowości Skaszewo (woj. mazowieckie) , którego właścicielem jest Pan Tomasz Paradowski.
Szkolenie było intensywne i efektywne oraz przebiegło w atmosferze pracy. Uczestnicy Projektu otrzymali komplet materiałów do omawianych zagadnień.