W dniach 16.07 – 24.07.2010r. odbyło się szkolenie w ramach realizowanego projektu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN".
 
Szkolenie składało się z części warsztatowej, która odbyła się w Bursie w Mieczysławowie oraz  wyjazdu studyjnego do DEULA w Nienburgu.

Podczas warsztatów były realizowane następujące zagadnienia:
 • Ćwiczenia integrujące grupę i przygotowujące do zajęć.
 • Prezentacja "Rozwój obszarów wiejskich" – cele i założenia programu.
 • Zasoby ludzkie i kapitał społeczny wsi – identyfikacja, ćwiczenia w małych grupach.
 • Programy europejskie i dwustronne kierowane do młodzieży (PNWM, Młodzież w działaniu, itp. a także Młodzież w drodze ) – prezentacja.
 • Mój pomysł na start – ćwiczenie indywidualne i prezentacje wybranych pomysłów.

Podczas wyjazdu studyjnego były omawiane następujące zagadnienia:
 • Funkcjonowanie rolnictwa i systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w Niemczech, z uwzględnieniem kształcenia rolników i pracowników sektora rolniczego,
 • Energia powietrzna – jej formy, aktualny stan i możliwości rozwoju przy zatrudnieniu pracowników.
 • Handel i dystrybucja produktów rolnych z uwzględnieniem produktów ekologicznych  jako możliwość podjęcia działalności gospodarczej.
 • Świadczenie usług dla gospodarstw rolnych   dodatkowymi  miejscami pracy.
 • Związki branżowe producentów rolnych jako szansa dla funkcjonowania małych gospodarstw.
 • Przetwórstwo płodów rolnych szansą na dodatkowe miejsca pracy w prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Produkcja biopaliw jako możliwość podjęcia działalności gospodarczej.

W szkoleniu zorganizowanym przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej udział wzięło 17 nauczycieli przedmiotów zawodowych realizujących projekt z terenu całego kraju.

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się również z historią i kulturą regionu Dolnej Saksoni.