W dniach 9.07. – 16.07. 2010 r. w Niemieckim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego DEULA Hildesheim odbył się wyjazd studyjny w ramach projektu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN". Był to pierwszy z trzech zaplanowanych wyjazdów w ramach projektu.

 

 

 

W wyjeździe brało udział 13 nauczycieli z różnych regionów Polski.

Podczas pobytu w DEULA Hildesheim eksperci z Niemiec omówili następujące zagadnienia:

  • Zasady funkcjonowania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego DEULA Hildesheim;
  • Funkcjonowanie gospodarstwa rolnego posiadającego własną plantację oraz sklep – wizyta w gospodarstwie;
  • Funkcjonowanie gospodarstwa zajmującego się produkcją biogazu i jego przetwarzaniem na cele energetyczne – wizyta w gospodarstwie;
  • Możliwości wykorzystania biogazu w energetyce;
  • Zasady funkcjonowania elektrowni wiatrowej – wizyta w elektrowni wiatrowej Windpark Druiberg;
  • Zasady funkcjonowania niemieckiego systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego;
  • Związki branżowe producentów rolnych jako szansa dla funkcjonowania małych gospodarstw i dodatkowe miejsca pracy.

Oprócz zrealizowanych wykładów uczestnicy zwiedzili obiekty historyczne w Hildesheim, Bremmen i Goslar.