W dniu 23 czerwca 2010r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN”, którą otworzył Podsekretarz Stanu Pan Tadeusz Nalewajk.

 

 

Następnie Pan Wojciech Gregorczyk Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie Lider Projektu omówił założenia i cele realizowanego przedsięwzięcia.
W konferencji uczestniczyli:

 • Pani Maria Sondij – Korulczyk Dyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Pan Mirosław Drygas Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN – Partner Projektu,
 • Pani Agnieszka Dybowska - Koordynator Projektu ze strony KCER,
 • Pan Piotr Krośniak - Partner Projektu ze strony United Nations Development Programme,
 • Dyrektorzy i nauczyciele ze szkół rolniczych, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.

Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia:

 • Działania edukacyjne Ministerstwa na rzecz młodzieży ze szkół kształcących w zawodach rolniczych  -  Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rol-nictwa i Rozwoju Wsi.
 • Założenia i cele realizowanego projektu – Wojciech Gregorczyk Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie Lider Projektu.
 • Kompetencje, które powinny charakteryzować Europejczyka, poszukującego miejsca na wspólnotowym rynku pracy” – cele, założenia i harmonogram projektu  – Agnieszka Dybowska – Koordynator projektu. 
 • Rola United Nations Development Programme (UNDP) w projekcie „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród  uczniów szkół rolniczych w Polsce” – Piotr Krośniak     UNDP.
 • Rola Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w projekcie – dr Mirosław Drygas - zastępca Dyrektora IRWiR PAN.
 • Dostępność studiów wyższych dla młodzieży wiejskiej - dr Krzysztof Wasielewski – IRWiR PAN.
 • Zarys koncepcji pracy nad scenariuszami zajęć dla uczniów i materiałami dla nauczycieli - dr Andrzej Hałasiewicz - Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń.
 • „Co powinien zawierać scenariusz zajęć z zakresu rozwoju obszarów wiejskich?” sesja warsztatowa z udziałem wszystkich uczestników konferencji – prowadzenie - dr Andrzej Hałasiewicz z udziałem przedstawicieli KCER, UNDP, IRWiR PAN.
 • Przebieg programu LdV realizowanego przez KCER oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach CEKIN – Marek Rudziński – nauczyciel konsultant KCER.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele z 39 szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 9 szkół samorządowych kształcących w zawodach rolniczych.
W planie realizacji projektu przewidziano szkolenia dla nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia z młodzieżą.

Pobierz  prezentację.