Informujemy, że w dniu 23 czerwca br. o godz. 11.00 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbędzie się konferencja inaugurująca realizację projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN”.

 

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.Lider projektu -  Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie   realizuje to przedsięwzięcie we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz United Nations Development Programme.

Miejsce konferencji:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00 – 930 Warszawa
sala nr 49

Program konferencji inaugurującej

Serdecznie zapraszamy